De duurzame "triple bottom line" van people, planet and profit is tegenwoordig een belangrijke meetlat voor economische rendabiliteit op de lange termijn omdat:

  • Consumenten en overheden over de hele wereld pleiten ervoor dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en duurzame praktijken toepassen.
  • De wetgeving vereist in toenemende mate dat bedrijven rekening houden met duurzaamheidskwesties.
  • De druk van de publieke opinie groeit met toenemende aandacht in de media.
  • Duurzaamheids- en milieustandaarden worden steeds vaker geïmplementeerd in de wereldwijde waardeketens. Dat betekent dat leveranciers en producenten in de productie rekening moeten houden met ecologische en sociale aspecten.

Maar hoe leg je als bedrijf uit wat je al doet op dit vlak? Hier komt de factor communicatie in beeld  als belangrijk onderdeel van een duurzaamheidsstrategie.

  • Interne communicatie is bijv. belangrijk als het gaat om duurzame veranderingen in een organisatie. Medewerkers zijn waardevolle ondersteuners die erbij kunnen helpen duurzaamheidsboodschappen naar buiten te dragen. Maak hen tot ambassadeurs!
  • Net zo belangrijk is de externe communicatie  om klanten en partners, consumenten, stakeholders en het publiek over duurzame strategieën en activiteiten te informeren. Maak hen bewust van de inzet van het bedrijf en vertel het verhaal achter een product of een bepaalde dienst.

Een duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering betekent een hoop hard werk daarom is het belangrijk om een desbetreffend succes ook een beetje te vieren!